^

TR-001-A Napajanje dimmabilno 15W, 350mA

TR-001-A

 

  • Komponenta neophodna za pravilan i nesmetan rad Vaše LED svjetiljke
  • Mogućnost spajanja većeg broja svjetiljki na jedno napajanje – KONTAKTIRAJTE NAS!!
  • Izrađeni u potpunosti sa europskim CE standardima